Aansprakelijkheid

Wanneer overschrijdt de bestuurder de vereiste zorgvuldigheid ten aanzien van liquiditeit en solvabiliteit? Heeft de bestuurder zijn taken naar behoren uitgevoerd? De beleidsvrijheid van bestuurders is een groot goed in Nederland, maar men mag tevens verwachten dat een bestuurder redelijk en zorgvuldig handelt. Belangrijk is dat bestuurders zich bewust zijn van de risico’s.

De Actio Pauliana en de Beklamel-norm zijn belangrijke juridische pijlers waarop bestuurdersaansprakelijkheid is gebaseerd. Maar bij Ceteco en Vie d’Or ging het om andere zaken: ook al is er geen sprake van zelfverrijking of frauduleus handelen, kan een bestuurder toch onzorgvuldig hebben gehandeld. Horatio ontwikkelde 10 punten waar de bestuurder de grenzen van de zorgvuldigheid bereikt. De beleidsvrijheid van de bestuurder versus risicomanagement en het in control zijn vormen hierbij een belangrijke afweging.

Publicaties rondom dit onderwerp:

Wanneer overschrijdt de bestuurder de vereiste zorgvuldigheid ten aanzien van liquiditeit en solvabiliteit? E.H. Horlings geplaatst in FIP Juni / Juli 2011

voor het downloaden van artikel deel I klikt u hier.
voor het downloaden van artikel deel II klikt u hier.

Nieuws