Business value

Waardeontwikkeling (Business Value) houdt zich bezig met de factoren die van invloed zijn op de hoogte van de winst en de waarde van de onderneming. Doelmatigheidsonderzoeken gericht op effectiviteit en efficiency zijn een onderdeel van deze activiteiten. Bedwingen van stijgende kosten, het op de rails zetten van de financiering en aandelenwaardering zijn belangrijke kennisgebieden.

Nieuws