Deskundigheid

Teveel wordt Horatio geassocieerd met de maatschappelijke opvatting over accountants. Met de oprichting van Horatio is hier definitief afstand van genomen. Vanuit de maatschappelijke standaardopvatting over accountants vindt de keuze voor een financieel deskundige vaak louter op basis van uren x tarief. Daar waar de deskundigheid juist bovenaan moet staan.

Horatio pretendeert door de jaren heen een buitengewoon goed multidisciplinair team mensen te hebben opgeleid op het kennisgebied van overheid en bedrijfsleven met betrekking tot schadeclaims.

Horatio wijst ook nog eens op de zaak Chipshol versus de Luchthaven Schiphol, waarbij Horatio als partijdeskundige van de luchthaven Schiphol, de tegen hem door chipshol aangespannen klacht, op alle fronten heeft gewonnen. Tot grote tevredenheid van de luchthaven Schiphol maar natuurlijk niet van Chipshol en zijn ingehuurde adviseurs, de heer Joling en de heer Lakeman.

Nieuws