Enno van der Schans

Na zijn gymnasiumdiploma voltooide Enno van der Schans (1974) de studie geologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In 1999 rondde hij het intensief doctoraalprogramma bedrijfskunde aan Universiteit Nyenrode tevens met goed gevolg af. Na een aantal jaren te hebben gewerkt als financieel/logistiek manager in de ICT-branche maakte Enno in 2003 de overstap naar de adviesgroep van het accountantskantoor Horlings, Brouwer & Horlings.

'Onze toegevoegde waarde ligt in dit communicatieproces.’

Expert in bedrijfswaarderingen en financiële schadeclaims

In 2005 behaalde hij aan de Rotterdam School of Management, de internationale Business School van de Erasmus universiteit, zijn postdoctorale diploma als Business Valuator, en in 2008 slaagde hij voor de opleiding Gerechtelijk Deskundige aan de Universiteit van Leiden. Binnen Horatio is Enno als senior adviseur een van de ervaren specialisten op het gebied van bedrijfswaarderingen en financiële schadeclaims.

Goede communicatie tussen alle partijen

‘Het interessante aan mijn vakgebied vind ik het raakvlak tussen de bedrijfswaarderingen en de schadeclaims. Hoe zou een bedrijf zich hebben ontwikkeld als iets wel of niet was gebeurd?
Een dergelijke problematiek zie je bijvoorbeeld bij onteigeningen, wanneer een stuk braakliggend bedrijfsterrein waarop een ondernemer een bedrijfsuitbreiding had gepland, wordt onteigend.
Het gaat dan niet alleen om vergoeding van de grondprijs, maar ook om vergoeding van gemiste winsten die zouden zijn voortgekomen uit deze bedrijfsuitbreiding. In zo’n situatie gaan we verder dan rekenwerk op basis van historische cijfers.

Wij bekijken bijvoorbeeld ook in hoeverre deze uitbreiding in bedrijfseconomische zin een rationele stap zou zijn geweest, rekening houdend met zaken als de marktsituatie, vergunningen, de omvang van de investering, het bedrijfsrisico en het beoogde tijdspad. Daarnaast beoordelen we het rendement van eventuele alternatieve investeringsmogelijkheden. Deze elementen spelen ook een belangrijke rol als we ondernemers begeleiden bij overnames, het nemen van strategische bedrijfsbeslissingen en het verkrijgen van financieringen.

Onze kracht zit hem in het feit dat we een goed beeld hebben van hoe zowel ondernemers, als overheden, advocaten, rechters en banken aankijken tegen financiële zaken. Dat loopt nog wel eens uiteen. Goede communicatie tussen deze partijen is echter van essentieel belang. Wij spreken de taal van alle partijen.

Nieuws