Faillissement

Zijn er paulianeuze transacties verricht? Is de Beklamel-norm overschreden? Heeft de bestuurder voldoende zorgvuldigheid betracht ten aanzien van liquiditeit en solvabiliteit? Liggen oneigenlijke redenen aan het faillissement ten grondslag? Is er wel sprake van betalingsonmacht?

De bij de faillissement opgestelde financiële verantwoording biedt zelden het vereiste inzicht om bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden. Horatio brengt de oorzaken van het faillissement voor u in kaart door het verband te leggen tussen het gevoerde beleid van de bestuurder en de financiële verslaglegging van de vennootschap.

Horatio heeft 10 punten ontwikkeld waarmee kan worden bepaald hoe de onderneming er voor staat in de richting van de ondergang. Met een kritisch oog wordt gekeken naar strategie, beleid, risicomanagement, investeringen, overnames en financiering: wie of wat leidt de onderneming naar het faillissement? Is de organisatie wel in control?

Horatio heeft de opdracht verworven om de oorzaken van één van de grote faillissementen in Nederland in kaart te brengen.

Nieuws