Onderzoek

FINANCIEEL ONDERZOEK

Over het algemeen richt deze activiteit zich op conflictsituaties. Zoals bijvoorbeeld het verstrekken van zekerheid bij de juistheid van een afrekening. Een (second) opinion bij een jaarrekening, maar ook de juistheid van een schaderapport, de volledigheid van de inboedel en/of de ontrafeling daarvan. Veel zaken zijn uitgevoerd waarbij de specifieke deskundigheid als registeraccountant aangevuld met de opleiding tot NMI mediator wordt benut.

Nieuws