Kosten bedwingen

HET BEDWINGEN VAN DE STIJGENDE KOSTEN

Kosten nemen nog steeds toe. Doorberekening daarvan in de prijzen staat al jaren onder druk als gevolg van internationale concurrentie. Crisissen volgen elkaar op en telkens is er wel een nieuwe naam voor. De plotselinge terugval in omzet herstelt zich maar langzaam. Aan faillissementen geen tekort.

Komt er een nieuwe dip, valt de euro echt, herstelt Amerika zich of niet? Wat gebeurt er met de dollar, slaagt de overheidsbezuiniging of volgt er weer een energiecrisis? Komt er inflatie en nemen de kosten dan nog verder toe? Al deze vragen dragen bij aan een toenemende mate van onzekerheid.

Horatio Business Value ontwikkelde negen punten waarmee de stijgende kosten bedwongen kunnen worden. Deze negen punten zijn gebaseerd op een uitgebreide waardeanalyse, zowel van de kosten als van de onderneming in totaal.

Nieuws