Gerechtelijk

Wegens de slechte staat van onderhoud van de luifel is een huurder in conflict met de eigenaar vanwege het uitblijven van herstel. De uitstraling van de winkel is zodanig dat er sprake is van omzetdaling. De Rechtbank benoemt Horatio tot het uitbrengen van een gerechtelijk deskundigen advies. Dit advies is door de Rechtbank overgenomen.

In 2010 is definitief een einde gekomen aan de zaak Dumeco/Loman Agro. De zaak nam een aanvang door een wanprestatie in 1990 en krijgt 20 jaar later een slot. Horatio tezamen met deskundigen uit de vleesindustrie adviseren als gerechtelijk deskundigen. De rechtbank neemt het advies over.

Nieuws