Investment

Horatio begeleidt de koop en verkoop van ondernemingen. Niet alleen het waarom en wanneer daarvan maar ook van of aan wie en voor welke prijs. En hoe moet dat gefinancierd worden?

Het succes van de transactie schuilt in de prijs. Voordat daarover overeenstemming is bereikt kan het al op vele manieren fout gegaan zijn.

Leeftijd, passie, financiering, risicobeheersing, communicatie, gerichte afspraken, onderzoek, financiƫle analyse en geschikte partners zijn belangrijke aandachtspunten in het overname proces.

Een van de belangrijkste minpunten van de verkopende dan wel kopende partij is het gemis aan ervaring in de verkoop dan wel koop van ondernemingen. Zelfs als deze ervaring er wel is schuilt het gevaar in het directe contact met de koper resp. verkoper. Onderhandelingen stagneren of worden gestaakt door de uitwisseling van standpunten waardoor het uiteindelijke belang n.l. de verkoop of koop uit het oog wordt verloren.

HORATIO vervult de rol van mediator/onderhandelaar om er voor zorg te dragen dat de overeenkomst wordt gesloten. Maar HORATIO doet meer. Haar professionals adviseren over een redelijke prijs voor de onderneming, geven aan hoe de financiering kan plaatsvinden en hoe de aanpak na overname eruit kan zien. Zij ondersteunt het zoekproces naar een koper/verkoper en eventueel benodigde key functionarissen.

Neem hier contact op om ons uw zaak voor te leggen.

Nieuws