Kopen of verkopen

ONDERNEMING: KOPEN OF VERKOPEN?

Horatio begeleidt de koop en verkoop van ondernemingen. Niet alleen het waarom en wanneer daarvan maar ook van of aan wie en voor welke prijs. En hoe moet dat gefinancierd worden?

Maar Horatio gaat verder. Hoe wordt de aankoop geïntegreerd in de onderneming? Uitgangspunt is daarbij de markt en de klant. Vanuit dat gezichtspunt krijgt het due diligenceonderzoek een geheel ander accent.

Het succes van de transactie schuilt in de prijs. Voordat daarover overeenstemming is bereikt kan het al op vele manieren fout gegaan zijn. Standpunten van partijen doen het uiteindelijke doel van de overeenkomst, de transactie, uit het oog verliezen. Maar ook wijst Horatio op het “point of no return”. Leidt voortschrijdend inzicht niet tot het besluit om af te zien van het doel?

Nieuws