Over ons

‘Horatio is een gedreven organisatie met een enorme bron aan kennis.

Horatio, vriend en realist.

Horatio begint waar het afleggen van verantwoording overgaat in actief ondernemen. Waar volgzaamheid verandert in dynamiek .Waar de ondernemer constructief de toekomst inkijkt en schadevergoeding claimt als hem onrecht wordt aangedaan.

Door haar jarenlange ervaring in schadebegroten en financieel-juridisch onderzoek, heeft Horatio behalve financiële know how tevens een brede juridische basis opgebouwd en kan zij als een van de weinige financiële dienstverleners haar schade en forensische rapporten in een juridisch kader plaatsen.

Horatio waardeert ondernemingen op basis van de marktwaarde maar verliest daarbij de toegevoegde waarde van de onderneming geen moment uit het oog. Laat staan de risico’s die daarin liggen opgesloten.

Aandelen waarderen , Schade begroten of forensisch onderzoek bij faillissement. Het zijn de opdrachten waar Horatio zich thuis voelt.

Maar bovenal gedraagt Horatio zich als vriend als u hem inschakelt bij de koop of verkoop van de onderneming. Daar komt de uitgebreide kennis van Horatio pas echt tot haar recht. De afdeling mediation binnen Horatio is daarbij het sluitstuk van het succes.

Horatio begint waar de gewone accountant ophoudt.

Nieuws