Schade begroten

Onderzoeken naar de juistheid en rechtmatigheid van verantwoordingen en het vaststellen van de omvang van de schade als gevolg van wanprestatie, onrechtmatige daad, bestuurdersaansprakelijkheid of rechtmatige overheidsdaad, onteigening en planschade.

Denk aan het nalatig zijn bij de uitvoering van een overeenkomst, het onrechtmatig opzeggen daarvan of schade als gevolg van overheidsingrijpen (bijvoorbeeld grote infrastructurele projecten), waarbij een individu (een ondernemer) meer dan evenredig wordt geschaad.

Rechtmatige overheidsdaad: betrokken bij meerdere zaken die de Raad van State hebben bereikt.

Honderden zaken passeerden Horatio in zijn hoedanigheid van onafhankelijk adviseur. In meerdere zaken als gerechtelijk deskundige opgetreden bij het Hof Den Haag. V.d.Stroom/Staat (onrechtmatige daad van de Staat), Stena/Hoogheemraad-schap (onteigening), Heuff/NS (onteigening).

Nieuws