Financiering

WORDT ER OP DE JUISTE MANIER GEFINANCIERD?

Er zijn tegenwoordig vele vormen van financiering. Van een bevoorschotting op onderhanden werk en vorderingen, bekend als “factoring”, tot leningen zonder aflossingsverplichting, een perpetuele lening. Factoring wordt afgelost bij ontvangst van de vordering, een perpetuele lening wordt nimmer afgelost. Welke financieringsvorm in welke situatie het meest voor de hand ligt hangt nauw samen met de aard van de investering, de omvang van het risico, de termijn waarop de geïnvesteerde gelden worden terugverdiend en de kosten van de financiering op zich.

Horatio ontwikkelde zes punten om uw financiering te regelen.

Nieuws